KontaktKomornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak
Kancelaria Komornicza nr IV w Pabianicach


95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 3
tel. / fax (42) 211-37-89
e-mail: [email protected]


UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi
Numer konta: 98 10203352 0000 1602 0245 9790


Kancelaria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 - 15.00

Komornik przyjmuje interesantów osobiście
we wtorki w godz. 9.00 - 15.00